Thursday, 10 October 2013

നിഘണ്ടു

ഇനിയും അര്‍ത്ഥപൂര്‍ണ്ണത  കൈവന്നിട്ടില്ലാത്ത
ഉച്ചാരണം തെളിയാത്ത വാക്കുകൾകൾക്കൊപ്പം
നിനക്കും എനിക്കും ഉറങ്ങാനൊരു മുറിയുണ്ട്.
                         

No comments:

Post a Comment