Thursday, 10 October 2013

കൂട്ടിരിക്കുന്നവൾ


കണ്ണ് നിറയുമ്പോഴെല്ലാം അവൾ കൂട്ടിരിക്കുമായിരുന്നു.
ഇന്നുമവൾ പുറത്ത് പെയ്തിറങ്ങുന്നുണ്ട്,ഞാൻ അകത്തും.

No comments:

Post a Comment